Cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm: GPMB vướng vì giải ngân chậm

(BĐT) – Một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra, trong đó có nguyên nhân do chậm giải phóng mặt bằng (GPMB). Đoạn Nha Trang – Cam Lâm được đánh giá là dự án “xương” trong khâu GPMB vì đi qua nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa với số hộ dân bị ảnh hưởng lên tới hơn 3.000 hộ.

Dự án Cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Nha Trang – Cam Lâm có tổng chiều dài tuyến 49,11 km, đi qua địa bàn huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh

Dự án Cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Nha Trang – Cam Lâm có tổng chiều dài tuyến 49,11 km, quy mô 4 làn xe nhưng GPMB theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe với tổng mức đầu tư 7.615 tỷ đồng. Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án, nhưng ở giai đoạn chuẩn bị Dự án, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tại Km5+783 thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh và điểm cuối tại Km54+000 thuộc xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án khoảng 819 tỷ đồng.

Để đốc thúc công tác GPMB của Dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án GPMB cho UBND các huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP. Cam Ranh. Các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thành lập Tổ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ GPMB. Thời gian qua, các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB đã phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ dự án, cọc mốc tim tuyến, cọc mốc GPMB và thực hiện thông báo, tuyên truyền phổ biến đến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án…

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, hiện Ban đã bàn giao xong cọc mốc giải phóng mặt bằng cho tỉnh Khánh Hòa (49,1 km tuyến chính và khoảng 8 km tuyến nối). Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng (đến thời điểm hiện nay) bởi Dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 3.055 hộ. Trong đó huyện Diên Khánh có tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 429 hộ, hiện đã kiểm kê 429 hộ và phê duyệt phương án bồi thường 310 hộ; huyện Cam Lâm có tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 2.066 hộ, đã kiểm kê 1.924 hộ và phê duyệt phương án bồi thường 234 hộ; TP. Cam Ranh có tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 560 hộ, đã kiểm kê 479 hộ và phê duyệt phương án bồi thường 133 hộ.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu tái định cư cũng được đẩy nhanh để hỗ trợ thúc tiến độ GPMB. Dự án có 6 khu tái định cư, tất cả các khu tái định cư đều đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong phạm vi Dự án, hiện có một số công trình đường điện 110 KV thuộc diện phải di dời, trong đó trên địa bàn huyện Diên Khánh có 9 vị trí giao cắt, đang thiết kế lên phương án di dời, huyện Câm Lâm có 34 vị trí giao cắt, đang thiết kế lên phương án di dời; TP. Cam Ranh đang tiến hành rà soát do đoạn nút giao Quốc lộ 27B và đoạn cuối tuyến mới bàn giao cọc GPMB ngày 17/3/2020. Về công trình đường nước và viễn thông, các địa phương đang tiến hành thiết kế và rà soát việc di dời, thiết kế lại cho phù hợp.

Tuy nhiên, một trong những nút thắt của công tác GPMB tại Dự án là công tác giải ngân. Năm 2019, Dự án đã giải ngân được 122,8/123,7 tỷ đồng (đạt 99,3 %) cho công tác GPMB song đến cuối tháng 3/2020 thì mới giải ngân cho công tác GPMB được 20 tỷ đồng (đạt 5% kế hoạch năm 2020). Tính đến thời điểm hiện tại, việc bàn giao mặt bằng của tỉnh Khánh Hòa đối với Dự án đạt khoảng 8,4 km/49,1 km. Đây là một trong những khó khăn lớn của Dự án cần phải sớm tháo gỡ vì nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện Dự án.
Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tiến độ GPMB của Dự án phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết tâm của địa phương. Vì vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có biện pháp và chỉ đạo các sở ngành, các địa phương liên quan đẩy nhanh công tác áp giá, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; trình, thẩm định, phê duyệt phương án di dời các công trình công trình công cộng, khu tái định cư cho Dự án để tăng tốc khâu GPMB.